Zomercompetitie 2022

Van 5 juli t/m 23 augustus spelen we de Zomercompetitie.

Zoals elke Zomercompetitie zijn niet-leden van harte welkom; dit jaar zonder kosten.

De Zomercompetitie is op basis van Butler-telling. Bij voldoende aanmeldingen zal de TC twee of drie lijnen op sterkte indelen. We vinden het belangrijk dat iedereen (ongeacht speelniveau) met plezier naar de club komt en zo veel mogelijk op zijn of haar niveau tegenstanders treft.

De uitslag per avond zal wel topintegraal worden berekend. Er zijn geen prijzen te behalen.

Er zal een eindstand worden gemaakt per speler, op basis van het gemidddelde aantal IMPs van alle spellen waarop je een score hebt behaald. Je wordt in de eindstand opgenomen als je minstens vier van de acht avonden hebt gespeeld.

Vooraf aanmelden is niet verplicht maar wordt wel zeer op prijs gesteld; uiterlijk op de speeldag om 14.00 uur. Je kunt je per paar aanmelden of je kunt aangeven dat je alleen bent en een partner zoekt van vergelijkbaar niveau. De TC zal proberen een leuke partner voor je te vinden.

Gebruik het formulier hieronder om je aan te melden, opdat de TC-leden die de avond organiseren je bericht op tijd ontvangen. Je kunt je voor één of meer (ook alle) avonden tegelijk aanmelden.

In geval je niet lekker bent of verkoudheidsklachten hebt, rekenen we erop dat je je afmeldt; vòòr 19.00 uur op de speelavond. Gebruik daarvoor hetzelfde formulier.


— VERVALLEN —

(dit formulier is ook te vinden via het website-menu: Clubcompetitie > E-mail af- en aanmelden)