Wijzigingen op de website na de ALV

Naar aanleiding van hetgeen besproken en besloten is op de Algemene Leden­vergadering van 25 augustus, is op de website de volgende informatie gewijzigd of toegevoegd:

  • Agenda seizoen 2020-2021: Opgesteld zoals afgesproken. Bij de agenda staat informatie over de opzet van de speelavonden en de procedure voor aanmelden – en, zonodig, weer afmelden.
  • Samenstelling TC: Peter Hendriks is geen lid meer, nieuw lid René van Dijk. Er wordt binnen de TC nog overlegd over een nieuwe taakverdeling.
  • Star Magazine: de lijst vaste auteurs is aangepast.
  • Arbiters: vooralsnog alleen Marieke Lejeune.
  • Contributie: voor het verenigingsjaar 2020-2021 verlaagd naar € 100,00 (maar het volledige bedrag is zeer welkom).
  • Reglement Technische Commissie: Aan de opsomming van clubbekers in artikel 18 is de Ans Zijpbeker toegevoegd.

Dit bericht is aangepast op 31 augustus 2020.