Wijzigingen na de ALV

Op basis van besluiten bij de Algemene Ledenvergadering op 26 juni zijn op de website de volgende wijzigingen gemaakt:

  • Samenstelling bestuur: Willem-Jan van Rooijen en Marlies Stam zijn vertrokken; nieuw benoemd zijn Henk van Doren en Anneke Douma. Zie de websitepagina Bestuur, Commissies, etc. voor de huidige samenstelling en taakverdeling.
  • Samenstelling Technische Commissie: Stef Leeuwenburgh is vertrokken als TC-lid. Zie de websitepagina Bestuur, Commissies, etc. voor de huidige samenstelling en taakverdeling.
  • Selectiecommissie opgeheven: De taken van de selectiecommissie zijn overgedragen aan de TC. Dientengevolge is de selectiecommissie verwijderd van de pagina Bestuur, Commissies, etc. en het reglement selectiecommissie van de pagina Statuten en reglementen.
  • Wijzigingen huishoudelijk reglement, te vinden op de pagina Statuten en reglementen, conform de Toelichting bij voorstel aanpassing Huishoudelijk reglement.
  • Aanpassing reglement Technische Commissie, in verband met overdracht van de taken van de selectiecommissie, zie de pagina Bestuur, Commissies, etc.
  • Agenda voor het speelseizoen 2018-2019, hier te vinden. Er is ook een nieuwe pagina Uitslagen 2018-2019 gemaakt.
  • Competitiereglement 2018-2019, te vinden op de de pagina Bestuur, Commissies, etc., met een nieuwe opzet van de finale van de interne viertallencompetitie (artikel 6).
  • Privacyverklaring: Naar aanleiding van de invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) is de pagina Privacy & cookies vervangen door een pagina Privacyverklaring.
  • Jan Meijer-wisselbeker ingesteld: zie dit bericht.
  • Henk Barreveld benoemd tot lid van verdienste voor zijn werk aan vormgeving en inhoud van de website. Opgenomen op de pagina Over BC Star.