Websitewijzigingen na de ALV

Op basis van besluiten bij de Algemene Ledenvergadering op 25 juni zijn op deze website de volgende wijzigingen gemaakt:

  • Samenstelling bestuur: Henk van Doren is vertrokken in verband met zijn verhuizing naar Groningen. Zijn functie als penningmeester is overgenomen door Marc Mentink. Zie de websitepagina Bestuur, Commissies, etc. voor de huidige samenstelling en taakverdeling.
  • Wijzigingen Huishoudelijk reglement en reglement Technische Commissie, te vinden op de pagina Statuten en reglementen, conform het bestuursvoorstel.
  • Aanpassing Privacyverklaring, zoals voorgesteld door het bestuur. De gewijzigde tekst is hier te vinden. Ook is het aanmeldingsformulier aangepast aan de gewijzigde privacyverklaring.
  • De ALV heeft het bestuur verzocht te onderzoeken of in het seizoen 2019-2020 het aantal zittingen van de interne parencompetities verkleind kan worden van 7 naar 5 of 6 avonden per competitie. In afwachting van het resultaat daarvan is het voorgestelde Competitiereglement 2019-2020 (nog) niet vastgesteld en is de Agenda voor het speelseizoen 2019-2020, hier te vinden, vooralsnog beperkt tot de eerste paar maanden. Wel is al besloten tot de nieuwe opzet voor de finale van de interne viertallen, zoals te vinden in artikel 6 van het voorgestelde Competitiereglement 2019-2020.
  • De Zomercompetitie zal gespeeld worden met matchpuntenscores (procenten) in plaats van butlerscores in IMPs. Alle informatie over de Zomercompetitie is te vinden in dit artikel.