Weerstandspunten

Het “overzicht wedstrijden” dat op de Uitslagenpagina opgevraagd kan worden voor elk van de deelnemende teams in de interne viertallencompetitie, toont een kolom “Weerstand”.

Hier is, als voorbeeld, het overzicht wedstrijden na de eerste twee avonden van het op dat moment hoogst geplaatste viertal: team Willemsens (Star 1):

Viertallen, eerste team na 4 wedtrsijden

Inmiddels heb ik van verschillende mensen vragen hierover gekregen. Die weerstand zal wel iets te maken hebben met de sterkte van de tegenstanders, maar het is niet duidelijk wat het precies is en waartoe het dient. Tijd voor een uitleg:

De weerstandspunten zijn alleen van belang voor viertallen die dezelfde score in Winstpunten hebben behaald. Voor het vaststellen van de volgorde van deze viertellen in de stand wordt gekeken naar de weerstandspunten: hoe hoger hoe beter.

De weerstandspunten worden bepaald door alle behaalde winstpunten op te tellen van alle tegenstanders tot dan toe. In het bovenstaande voorbeeld had Star 1:

  • na één wedstrijd: gespeeld tegen team van Doren (score team van Doren: 7 WP); weerstand = 7
  • na twee wedstrijden: gespeeld tegen van Doren (scores in de eerste twee wedstrijden: 7 + 8 WP) en tegen van Ogtrop (scores: 12 + 7 WP); weerstand = 34
  • na drie wedstrijden: gespeeld tegen van Doren (7 + 8 + 20 WP), tegen van Ogtrop (12 + 7 + 9 WP) en tegen Schouten (14 + 12 + 1 WP); weerstand = 90

Enzovoort.

In de stand na vier wedstrijden zien we dat de teams Douma, Winkel en van de Broek alle drie 51 WP hebben behaald en daarmee op de zesde t/m achtste plaats staan. De aantallen weerstandspunten zijn, respectievelijk, 138, 137 en 173. Team van de Broek staat daarmee op de zesde plaats, Douma is zevende en Winkel achtste. De door het NBB Uitslagenprogramma geproduceerde stand geeft dat dus niet juist weer – maar omdat dit een tussenstand betreft, heeft het geen verdere gevolgen.