Website vernieuwd

Op 19 juni is de Star website vernieuwd. Zoals al aangekondigd in het Jaarverslag is een aantal vereenvoudigingen uitgevoerd. Hieronder volgt in tien punten een opsomming van de belangrijkste veranderingen.

Mocht er iets niet werken zoals verwacht, ziet u iets vreemds of wilt u ander commentaar geven, stuur dan een bericht aan de webmaster.

Belangrijkste wijzigingen
  • De vormgeving is vereenvoudigd. Er is overgeschakeld op een moderne, “platte” stijl (“flat design”, “Metro GUI”).
  • Het Star-logo is teruggebracht naar zijn originele en officiële vorm: een witte vijfpuntige ster op een blauw veld. Geen “S” meer in de ster, geen woord “Star” en zeker geen kaartsymbolen in een boogje ernaast.
  • De bruikbaarheid op smartphones en tablets is verder verbeterd: duidelijke tekst die zich aanpast aan het gebruikte medium, bedieningsknoppen van voldoende omvang. Waar tekst in tabellen wordt gepresenteerd, is het door de aard van de informatie niet altijd goed mogelijk om dat op kleine schermen overzichtelijk te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan uitslagentabellen.
  • Op de startpagina staan nu koppelingen rechtstreeks naar de meest geraadpleegde informatie: de laatste uitslag of stand en het laatste Star Magazine artikel. Deze zijn dus nu vanaf de voorpagina “met één klik” te bereiken.
  • Op de pagina “Over BC Star” is -eindelijk- een stukje tekst over de geschiedenis van Star toegevoegd.
  • Informatie op andere websites zoals de UitslagenService NBB en de NBB Clubsites (ledenlijst), wordt niet meer getoond “ingebed” in een Star website pagina. Dat spaart ruimte op uw scherm en werkt technisch beter.
  • Hetzelfde geldt voor informatie die wordt gepresenteerd in the vorm van pdf files: Star Magazine artikelen, verslagen van vergaderingen etc. Deze worden nu rechtstreeks door uw webbrowser opgehaald en, afhankelijk van uw instellingen, door de browser getoond of opgeslagen in een “download” map.
  • In het hoofdmenu is een apart onderwerp “NBB” toegevoegd. Hiermee kunnen uitslagen, NBB ratings en MijnNBB rechtstreeks bereikt worden.
  • Het forum “Spelcommentaar” is verwijderd. In verband met het opheffen van de Star uitslagen is hiervoor een jaar geleden een nieuwe implementatie gemaakt, maar daarvan is door niemand gebruik gemaakt. Uit de door het systeem bijgehouden informatie blijkt dat er al die tijd ook niemand is geweest die het heeft geprobeerd, maar er bij nader inzien van heeft afgezien.
  • “Onder de motorkap” is heel veel veranderd, met als doel de website gemakkelijker onderhoudbaar te maken.