Website login, nieuwe ledenlijst

In de algemene ledenvergadering van 25 juni 2019 is in verband met de AVG  besloten dat fotoalbums ouder dan een jaar alleen toegankelijk zullen zijn voor Star-leden, die daartoe moeten inloggen met persoonlijke logingegevens.

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming; zie de Privacyverklaring.

De aanpassingen die hiervoor op de website nodig waren, hebben nu plaatsgevonden: oudere fotoalbums zijn niet meer publiek toegankelijk en Star-leden hebben een persoonlijke login waarmee ze tot die informatie toegang krijgen.

Ook is er, als ‘neveneffect’, een nieuwe ledenlijst beschikbaar op de website.

Persoonlijke login

Je kunt inloggen met je NBB-lidnummer of met je e-mailadres zoals dat vermeld staat in de ledenlijst. Je hebt ook een wachtwoord nodig. Dat is niet (automatisch) het wachtwoord dat je op de MijnNBB-website hebt ingesteld; je moet het wachtwoord voor bcstar.nl apart instellen. Klik daarvoor op deze link:

Nieuw wachtwoord

Het instellen van een wachtwoord is niet ingewikkeld; desgewenst kun je de achtereenvolgende schermen en handelingen bekijken door hier te klikken.

Na het instellen van een wachtwoord log je in op de loginpagina, bij voorbeeld door in de voettekstbalk onderaan de websitepagina op de link Inloggen te klikken.

Nieuwe ledenlijst

Voor het beschikbaar stellen van persoonlijke logingegevens moest informatie van de leden op de website veilig worden opgeslagen en er moest een procedure komen waarmee gemakkelijk en met minimale kans op vergissingen mutaties kunnen worden verwerkt. Het was daarbij weinig moeite om behalve de logingegevens ook andere lidinformatie te bewaren en te onderhouden, en die te gebruiken voor een nieuwe ledenlijst op de website.

De websitepagina Ledenlijst heeft daarmee een nieuwe opzet gekregen: je hoeft niet meer ‘door te linken’ naar een pagina op een NBB-website en alle leden staan in één doorlopende pagina met bovenaan een index om snel een naam te zoeken. Meer informatie over de opzet van de ledenlijst vind je in dit bericht.

Uiteraard bevat de ledenlijst persoonlijke informatie die alleen beschikbaar is voor Star-leden; je zult moeten inloggen om de ledenlijst te kunnen gebruiken.

Verder…

Geen e-mailadres:

Leden die geen e-mailadres vermeld hebben in de ledenlijst kunnen geen wachtwoord instellen en dus helaas ook niet inloggen op beveiligde pagina’s.

Gemeenschappelijk e-mailadres:

Leden die hun e-mailadres delen met een ander lid kunnen niet inloggen met hun e-mailadres maar alleen met hun NBB-lidnummer.

Geldigheid wachtwoord:

Je wachtwoord blijft onbeperkt geldig. Je kunt het op ieder moment wijzigen met dezelfde procedure, dus zonder dat je het oude wachtwoord hoeft te weten.

Je blijft ingelogd:

Als je inlogt om beveiligde informatie te bekijken dan blijf je ingelogd nadat je die pagina hebt verlaten. Je hoeft dus niet voor iedere beveiligde pagina opnieuw in te loggen.

Mutaties nog steeds bij MijnNBB:

De nieuwe ledenlijst maakt gebruik van informatie op de MijnNBB-website. Als je gegevens veranderen moet je de wijzigingen, net als tot nu toe, op de MijnNBB-website aanbrengen.

Cookies:

De website gebruikt enkele ‘functionele cookies’ om te onthouden dat je bent ingelogd. Inloggen zal daardoor niet werken als je in je browser het gebruik van cookies (volledig) hebt uitgeschakeld.

Bericht bijgewerkt 23 januari 2021.