Verslagen van de laatste bestuursvergadering en de ALV

Felix Ophorst heeft twee verslagen opgestuurd ter plaatsing op de website:

  • Verslag van de ALV op 11 juni 2013
  • Concept notulen van de bestuursvergadering op 22 april 2013

Beide verslagen zijn te vinden op de website pagina Vergaderingen bestuur en ALV