Vergaderstukken ALV 16 juni

Aan de lijst van vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering op 16 juni is toegevoegd het Jaarverslag BC Star 2014-2015.

Zie de websitepagina Vergaderingen bestuur en ALV.