Uitslag Eerste avond Interne Viertallen

Na de eerste twee zittingen van de Interne Viertallencompetitie staat team Star 1 A (Hendrik Bijker, Martin Bootsma, Dennis Kruis, Kees Jan Willemsens) bovenaan, na twee overwinningen met in totaal 39,90 winstpunten (Continue WP-schaal).

De hoogste Butlerscore is behaald door Hendrik Bijker & Dennis Kruis; over de twee zittingen samen behaalden zij 87 IMP.

De volledige uitslag met gedetailleerde frequentiestaten en spelverdelingen vindt u bij de Uitslagenservice NBB.