Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op 25 juni 2019

Het bestuur van Star nodigt alle leden uit om de ALV bij te wonen die op 25 juni 2019 op de Hommel gehouden zal worden, en die om 19:45 uur zal beginnen.

Een aantal relevante stukken (agenda, verslag vorige ALV alsmede het jaarverslag, voorstel competitiereglement) zijn inmiddels op de site geplaatst en te vinden op deze pagina. Enkele andere stukken zullen nog worden toegevoegd.