Uitleg bij de ledenlijst

De nieuwe ledenlijst is nu meer dan drie maanden beschikbaar (zie dit bericht van 1 november 2019) en wordt meerdere malen per dag geraadpleegd. Toch hebben pas 51 leden een login voor de Star-website gemaakt, die nodig is om de ledenlijst te kunnen gebruiken. Ook blijkt nog niet iedereen op de hoogte te zijn van de voorzieningen die de ledenlijst biedt.

Reden voor de nu volgende uitleg.

Op de Ledenlijstpagina vind je boven­aan een link “> Toelichting bij de ledenlijst”. Door hierop te klikken krijg je de uitleg te zien die je nu leest.

Daaronder vind je een lijst met knoppen waarmee je snel in de ledenlijst kunt scrollen door op de beginletter van de gezochte achternaam te klikken. Je kunt daarna ook snel weer terug naar boven met een knop rechts onderaan het scherm.

Per lid wordt de volgende informatie getoond: foto, voor- en achternaam, NBB-lidnummer, volledig adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Door het opnemen van foto’s fungeert de ledenlijst tevens als ‘smoelenboek’. Op dit moment hebben 42 van de 207 leden nog geen foto in de ledenlijst. Als dat ook jou betreft en je wilt dat veranderen, stuur dan een foto naar de webmaster. Het liefst is dat een pasfoto, maar het hoeft niet. De foto zal worden bewerkt tot het juiste formaat en daarbij is het geen probleem als er, zo nodig, wat moet worden geknipt en geretoucheerd.

De telefoonnummers en e-mailadressen in de ledenlijst zijn koppelingen. Als het apparaat waarop je de ledenlijst bekijkt, beschikt over een telefonie­programma (bijvoorbeeld een smartphone), dan kun je door op het telefoonnummer te klikken rechtstreeks dat nummer bellen. Evenzo kun je door op het e-mailadres te klikken rechtstreeks een e-mail naar de betrokkene sturen, mits op je apparaat een e-mailprogramma is geïnstalleerd.

Ereleden worden in de ledenlijst getoond met een gouden lauwerkrans.
Leden van Verdienste worden in de ledenlijst getoond met een zilveren lauwerkrans.

De namen van alle ooit tot erelid of lid van verdienste benoemde clubleden, met het jaar van hun benoeming, vind je op de websitepagina Over BC Star > Ereleden en leden van verdienste.

Houders van een clubbeker worden getoond met een Star-beker achter hun gegevens.

Zie de website­pagina Eregalerij van Bekerwinnaars voor alle bekerhouders, nu en in de afgelopen jaren.