Tweede avond Interne Viertallen

Na twee speelavonden van de Interne Viertallencompetitie heeft team Star 4 B (Hans Sampiemon, Pieter van der Meulen Sr., Rolf Schreuder, Tim Heeres) de koppositie overgenomen. Zij hebben nu een totaal van 64,59 WP (Continue WP-schaal); de verschillen met de naaste concurrenten zijn klein.

De hoogste Butlerscore is behaald door Hans Habben Jansen & Peter Mayer; over de twee zittingen samen behaalden zij 69 IMP.

De volledige uitslag met gedetailleerde frequentiestaten en spelverdelingen vindt u bij de Uitslagenservice NBB.