Tussenstanden clubbekers

Peter Hendriks heeft nieuwe tussenstanden opgesteld voor…

  • de Jacques Buth-beker
  • de Sirebeker

Hierin zijn, voor zover van toepassing, de uitslagen van de zomercompetitie, de interne viertallencompetitie, De Butler I-competitie en de Howell I-competitie verwerkt.

U kunt de tussenstanden bekijken via de websitepagina Stand clubbekers.

Ook is het bekerreglement voor het seizoen 2019-2020 gepubliceerd. U vindt het op de websitepagina Statuten, reglementen. De inhoud is overigens gelijk aan het reglement van vorig seizoen.