Regels Turbobutler 2018-2019

Zoals bekend spelen we van 7 mei t/m 18 juni (7 avonden) de Turbobutler-competitie. De regels zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ter herinnering hieronder een uitleg.

Belangrijkste kenmerken
 • Anders dan bij de ‘gewone’ parencompetities wordt niet van de deelnemers verwacht dat ze alle of bijna alle avonden aanwezig zijn
 • Na iedere zitting vindt er promotie en degradatie plaats naar de eersthogere resp. eerstlagere groep
Regels
 1. Paren melden zich aan voor de gehele competitie. De indeling is in vier groepen, op basis van de eindstand van de Howell II-competitie.
 2. De uitslag per avond is in IMP, er is een uitslag per groep. De indeling van paanummers per avond geschiedt willekeurig door de computer.
 3. Er is promotie en degradatie per avond. Na elke avond promoveert/degradeert ongeveer 25% van de deelnemende paren per groep, volgens onderstaande tabel:
  Aantal aanwezige paren per groepAantal promotie en degradatie
  maximaal 133
  14 t/m 174
  18 t/m 215
  minimaal 226
 4. De afmeld- en invallersregeling uit het competitiereglement (artikel 20 t/m 25) blijft onverminderd van kracht. Een paar dat zich niet of te laat afmeldt, degradeert naar de naastgelegen lagere groep.
 5. Een paar dat met tijdige afmelding afwezig is, behoudt zijn groepsindeling.
 6. Er wordt een top-integrale eindstand opgemaakt op basis van de gescoorde meesterpunten per avond. Een paar dat afwezig is, scoort 0 punten. Als voorbeeld, zie de eindstand van de Turbobutler in 2018.
 7. Om in de eindstand opgenomen te worden, moet een paar ten minste 4 van de 7 avonden gespeeld hebben. De eindstand telt mee voor de puntentoewijzing van de clubbekers, waarbij de voor de groepsindeling de eindstand van de Howell II-competitie na promotie en degradatie wordt gebruikt.
 8. Er vindt na afloop van de competitie geen promotie en degradatie plaats. De eindstand van de Turbobutler heeft geen invloed op de indeling voor de eerste parencompetitie (Howell I) in het nieuwe seizoen; die wordt bepaald op basis van de eindstand van de Howell II 2018-2019.
 9. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de TC.