Toestemming foto’s SGCT 2018

De procedure tot het verkrijgen van informatie of deelnemers aan de Star Grand Café Tour op 26 augustus toestemming geven tot het opnemen van foto’s in het fotoalbum waarop zij in herkenbaar beeld zijn, is gewijzigd.

Het was de bedoeling dat alle deelnemers ons vooraf zouden laten weten of ze wel of niet toestemming geven. Bezwaarden zouden na afloop van de SGCT een wachtwoord-beveiligd fotoalbum kunnen inzien en ongewenste foto’s laten verwijderen voordat het fotoalbum publiek zou worden gemaakt.

Helaas is het niet mogelijk gebleken deze informatie voldoende volledig beschikbaar te krijgen, ondanks (soms tot 5x toe herhaalde) verzoeken van het organisatiecomité.

Er is nu afgesproken dat bij het begin van elke ronde de ‘table officer’ meldt dat er foto’s kunnen worden gemaakt en vraagt te laten weten als men hier bezwaar tegen heeft. Hiermee wordt dan door de fotograaf rekening gehouden.

De informatie op de aanmeldingspagina voor de SGCT is aangepast en de deelnemers (behalve degenen die kenbaar hebben gemaakt geen bezwaar te hebben tegen foto’s) zijn per e-mail op de hoogte gesteld.