TI 1 – Openingsdrive

Bij de Openingsdrive (Topintegraal 1) van het seizoen 2018-2019 is de hoogste score behaald door Arie Kamerbeek & Hans van Oostrom: 65,33%. Zij waren tevens winnaars in de NZ-lijn.

Winnaars in de OW-lijn zijn Joost Langeveld & Sahar Ouda; zij behaalden 61,83%

De volledige uitslag met frequentiestaten en spelverdelingen is uiteraard te vinden bij de NBB Uitslagenservice.