Van de redactie

Star Magazine

 

Hoofdredacteur:Jaap Hazewinkel
Eindredacteur:

Felix Ophorst

Redactieleden:

Robin de Kater, Aris Verburgh

Vaste auteurs:Harry Houtman, Ton Mook, Bart Schweitzer, Hans Verveer, Peter van der Voorden

Als je het leuk vindt ook eens wat te schrijven, stuur dan een e-mail naar Felix Ophorst. Om de verschillende bijdragen qua stijl en lay-out een wat uniformer karakter te geven is er een stijlgids beschikbaar, met de layout van een artikel en aanwijzingen voor de formattering van de inhoud. Het is een MS Word (.docx) document, dat je hier kunt downloaden. Als je de aanwijzingen volgt, scheelt dat de eindredacteur een hoop werk.

Star Magazine heeft een roemruchte geschiedenis. Tussen oktober 1979 en december 2010 werden in totaal 67 nummers gedrukt. Sinds mei 2008 verschijnen er losse Star Magazine artikelen op de website onder de naam “Star Magazine Online”, vaak met het motto “afgelopen dinsdag op de club”. Vanaf begin 2011 is volledig overgeschakeld op publikatie van individuele artikelen via de website. Artikelen verschijnen als regel eens per week, met uitzondering van de zomermaanden.

Alle artikelen zijn te vinden via het Star Magazine-menu op deze pagina, gegroepeerd per kalenderjaar, de nieuwste bovenaan. Van de papieren magazines zijn elektronische kopieën opgenomen.

Alle documenten zijn in pdf formaat. De oorspronkelijk papieren magazines zijn vaak wat grotere bestanden waardoor het ophalen ervan wat langer kan duren, afhankelijk van je Internetverbinding.