Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Star Magazine werd voor het eerst uitgegeven in oktober 1979, “als een clubblad dat enkele malen per jaar zou verschijnen en waarin ruimte zou zijn voor wat uitgebreidere artikelen over allerlei bridgezaken” (voorwoord Arie Buijs, voorzitter).

De geschiedenis van Star Magazine valt in twee perioden uiteen. De komst van het blad IMP in 1990 deed een belangrijke bestaansreden wegvallen, met als gevolg een (voorlopig) laatste Star Magazine in januari 1992. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de vereniging in 2002 werd besloten het blad te laten herrijzen, waarna het, voor wat betreft de uitgaven op papier, heeft voortbestaan tot eind 2010. Vanaf mei 2008 verschijnen er losse artikelen op de website.

Star Magazine 34, december 1987
Star Magazine 34, december 1987

In totaal zijn er 67 ‘papieren’ Star Magazines uitgegeven: 49 in de eerste periode en 18 in de tweede. Alle uitgaven uit de tweede periode staan al lange tijd op de website, maar slechts drie uit de vorige eeuw. Dat is jammer, want veel van die oude artikelen zijn nog steeds zeer de moeite waard. Zie, bijvoorbeeld, wat Bridge van maart 2020 (p. 48) hierover schrijft, naar aanleiding van het winnen van de gouden HWF-pen voor het beste clubblad hoewel het blad eigenlijk niet geheel aan de voorwaarden voor deelname voldeed: “In 1987 gebeurde er iets unieks: het Utrechtse Star Magazine, dat voor het eerst meedeed, behaalde de maximale score…”, “…vriend en vijand waren het erover eens dat Star Magazine een blad van een ongekend hoog niveau was”.

Alle Star Magazines nu gepubliceerd

In de periode april-juni 2020 zijn de ontbrekende 46 Star Magazines, daartoe beschikbaar gesteld door het Bridge Museum (Gerard Hilte) en door Toine van Hoof, gescand en aan de collectie toegevoegd. Alle magazines zijn nu te vinden op de websitepagina Star Magazine > Papieren uitgaven, 1979 – 2010.

Het scannen bleek een wat moeizaam proces: onvoldoende letterafstand voor een goede leesbaarheid; teksten en afbeeldingen die doorlopen tot aan (soms zelfs over) de bladrand; tijdschriften die moeilijk ver genoeg open te vouwen zijn; grote verschillen in zwarting van het drukwerk. Voor de beste leesbaarheid is, na experimenteren, gekozen voor scannen in zwart-wit in plaats van grijstinten. Deze keuze heeft als gunstig neveneffect dat de gescande bestanden kleiner zijn. Helaas heeft het ook tot gevolg dat foto’s niet goed tot hun recht komen.

Lees de introductie: “Tussen haute cuisine en gestampte pot”

Ter gelegenheid van de herstart van Star Magazine in 2001 heeft Peter Bosman† een artikel geschreven waarin hij terugkijkt op de geschiedenis. Dat artikel biedt een aardige introductie tot het roemruchte eerste deel van het bestaan van Star Magazine en is daarom, met wat correcties en voorzien van aantekeningen, opnieuw in Star Magazine Online gepubliceerd: Tussen haute cuisine en gestampte pot.