Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Een onvolledige dan wel incorrecte analyse op spel 10 noopt de verslaggever tot een aangepast verhaal. René van Dijk merkte de fout op. Had u hem opgemerkt?

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de Star Magazine 2019 pagina met alle bijdragen in dat jaar.