Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Robin de Kater had als voornemen om een stuk te dichten maar de inspiratie ontbrak gegeven het resultaat, dus u zult het met enkele rijmende regels moeten doen.

Klik op de titel om het artikel te bekijken, òf klik op het plaatje voor de Star Magazine 2018 pagina met alle recente bijdragen.