Star 2 blijft in de Eerste Divisie viertallen

In een bericht op deze website van 16 mei jl. over de promotie van Star 1 naar de Meesterklasse viertallen werd ook medegedeeld:

Star 2 is het afgelopen seizoen op de 20e plaats geëindigd en zou daarmee degraderen. Doordat het aantal meesterklasse-teams is vergroot, is er echter een extra plaats in de Eerste Divisie ontstaan, waardoor volgens informatie van de NBB de nrs. 21-24 definitief en nr. 20 voorwaardelijk zouden degraderen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat dat laatste precies betekent.

Ad Cosijn, secretaris Weko, heeft nu laten weten dat de Weko vorige week donderdag heeft besloten dat Star 2 definitief zijn plaats in de Eerste Divisie viertallen behoudt.

Gefeliciteerd!