Spelcommentaar Forum

De door de TC voorgestelde beëindiging van het gebruik van het Star uitslagensysteem – zie de vergaderstukken voor de ALV op 10 juni a.s. – heeft tot gevolg dat ook de spelcommentaar-functie op de pagina’s met (gedetailleerde) frequentiestaten en spelverdelingen niet meer kan worden gebruikt.

Om ook in de toekomst de mogelijkheid te bieden tot het bespreken van spellen van de clubavonden is op de website het forum Spelcommentaar geopend. Verwijzingen naar de meest recente berichten in dit forum vindt u op de Startpagina en op de Uitslagenpagina.

In het oog lopende verschillen met oude spelcommentaar:

  • Wat meer moeite: Spelverdelingen en frequentiestaten moeten, voor zover gewenst, met de hand aan de spelcommentaren worden toegevoegd. Op het forum wordt uitgelegd, o.a. met nagespeelde “live” voorbeelden, hoe deze informatie van de NBB Uitslagenservice kan worden overgenomen.
  • Wat meer flexibiliteit: Desgewenst kunnen meerdere spelverdelingen en frequentiestaten aan een commentaar worden toegevoegd; bijvoorbeeld een extra spelverdeling nadat een aantal slagen is gespeeld. Ook kan men nu de frequentiestaat kiezen van de groep waarop een commentaar betrekking heeft.
  • Wat meer overzicht: Er is een beter overzicht van recente en oudere spelcommentaren.

Op het forum staan een paar voorbeelden van recente spelcommentaren.

In geval van problem of vragen, neem contact op met de webmaster.