Spel 9 van de Star-training

Henk Willemsens stuurde een stukje toe over een spel dat hij had bedacht voor de Star-training over afspel van vrijdag 11 oktober, maar dat voor iedere Star-bridger wel interessant is.

Het spel vraagt een verrassende speelwijze, maar bij nader inzien is helemaal niet zeker of dat ook de meest kansrijke is.

Henk heeft de tekst aangeleverd als pdf-bestand, klik hier.