Reglement Swiss Butler herzien

Dit bericht vervangt een eerder bericht van 16 april 2017, 18:59 uur. Bij nader inzien geeft de TC er de voorkeur aan om de automatische degradatie bij de tweede en vierde keer afmelden te laten vervallen. De reden hiervoor is dat we deelname aan de laatste competitieserie van het seizoen zo veel mogelijk willen bevorderen; ook als paren maar een paar keer aanwezig kunnen zijn.


Zoals afgesproken wordt de laatste competitie van dit seizoen, 2 mei tot en met 20 juni, als experiment een Swiss Butler georganiseerd. Dit wordt een aparte competitie, waarbij je per avond kunt promoveren of degraderen. De eindstand heeft geen invloed op promotie/degradatie naar de Howell- en Butlercompetities komend jaar. Bij deze competitie is het mogelijk om vaker af te melden; je kunt ook twee of drie avonden meedoen. Een hele competitie afmelden is niet nodig. De TC hoopt hiermee dat er meer paren op de clubavond aanwezig zullen zijn dan de laatste jaren bij de laatste competitieserie het geval was.

Over de opzet van de Swiss Butler verstrekt de TC (Marc Kuijpers) hierbij de volgende informatie:

Doelen
 1. Hogere opkomst per avond
 2. Competitie-element moet behouden blijven
 3. Meer speelplezier door wisselende samenstelling groepen
Regels
 1. Paren melden zich aan voor de gehele competitie. Indeling is in vier groepen, op basis van de eindstand van Howell 2.
 2. De uitslag per avond is in IMP, er is een uitslag per groep. De indeling per avond geschiedt willekeurig door de computer.
 3. Er is promotie en degradatie per avond. Na elke avond promoveert/degradeert ongeveer 25% van de deelnemende paren per groep, volgens onderstaande tabel:
  Aantal aanwezige paren per groep Aantal promotie en degradatie
   maximaal 13  3
   14 t/m 17  4
   18 t/m 21  5
   minimaal 22  6
 4. De afmeld- en invallersregeling uit het competitiereglement (artikel 20 t/m 25) blijft onverminderd van kracht. Een paar dat zich niet of te laat afmeldt, degradeert naar de naastgelegen lagere groep.
 5. Er wordt een top-integrale eindstand opgemaakt op basis van de gescoorde meesterpunten per avond. Een paar dat afwezig is, scoort 0 punten.
 6. Om in de eindstand opgenomen te worden, moet een paar ten minste 5 van de 8 avonden gespeeld hebben. De eindstand telt mee voor de puntentoewijzing van de clubbekers, waarbij de voor de groepsindeling de eindstand van de Howell II-competitie na promotie en degradatie wordt gebruikt.
 7. Er vindt na afloop van de competitie geen promotie en degradatie plaats. De eindstand van de Swiss butler heeft geen invloed op de indeling voor de eerste parencompetitie (Howell 1) in het nieuwe seizoen.
 8. Het is een experiment, bij onvoorziene omstandigheden beslist de TC.