Promotie en degradatie Butler II

In de Butler II-competitie telt de A-groep 17 paren, de B-groep 20 paren en de C-groep 14 paren. Deze verschillen in grootte zie je ook terug in de aantallen deelnemers per avond. Er is daarom besloten tot wat meer degraderende paren uit de B-groep en minder promoverende paren uit de C-groep na afloop van de competitie, als volgt:

Paren per groepABC
Promotie uit: 43
Degradatie uit:45