Promotie & degradatie Howell II-competitie

De aantallen paren die zullen promoveren en degraderen na de lopende Howell II-competitie (laatste avond 10 maart) zijn als volgt vastgesteld:

Promotie en degradatie    
GroepABCD
Promotie uit: 555
Degradatie uit:555 

Let op: Om voor promotie in aanmerking te komen, moet men ten minste vier avonden gespeeld hebben (zie het competitiereglement, artikel 15). Omdat de Howell-competities dit jaar vijf avonden tellen, mag u voor promotie dus niet meer dan één keer afwezig zijn geweest.