Promotie & degradatie Butler I

Het promotie- & degradatieschema voor de lopende Butler I-competitie ziet er als volgt uit:

Promotie en degradatie Butler I-competitie 2016-2017
Paren per groep A B C D
Promotie uit:   5 5 6
Degradatie uit: 6 5 6  

De verschillen in aantallen dienen om de grootte van de groepen wat te corrigeren.