Persoonlijk Toernooi – meld je aan!

Op 5 april spelen we het Persoonlijk Toernooi: elke ronde een andere partner en andere tegenstanders.

Je kunt je nu aanmelden; stuur daarvoor een bericht aan de TC.

In vorige jaren, voor het laatst in 2019, werd het Persoonlijk Toernooi gespeeld volgens een schema van 21 ronden (van 1 spel), waarbij een vast aantal van 84 deelnemers noodzakelijk was. je kreeg daarbij alle andere deelnemers als partner of als tegenstander aan tafel. Inmiddels is voor het NBB rekenprogramma, dat wij voor de clubavonden gebruiken, een groot aantal schema’s beschikbaar voor andere aantallen deelnemers en minder ronden (en dus meer spellen per ronde). Zie de ‘kennisbank’ op de NBB-website voor meer informatie.