Opzet Turbobutler 2022

Van 31 mei tot en met 21 juni (4 avonden) spelen we, voor het eerst sinds 2019, een Turbobutler-competitie. Hieronder een uitleg.

Belangrijkste kenmerken
 • Anders dan bij de ‘gewone’ parencompetities wordt niet van de deelnemers verwacht dat ze (bijna) alle avonden aanwezig zijn.
 • Na iedere zitting vindt er promotie en degradatie plaats naar de eersthogere resp. eerstlagere groep.
Regels
 1. Paren melden zich aan of af voor de gehele competitie (zie dit bericht). De indeling is in twee of drie groepen, afhankelijk van het aantal aanmeldingen dat maandagavond 30 mei binnen is, met een groepsindeling op basis van de eindstand van de Howell II-competitie na promotie/degradatie.
 2. De uitslag per avond is in IMP, er is een uitslag per groep. De toewijzing van paarnummers per avond is willekeurig.
 3. Er is promotie en degradatie per avond. Na elke avond promoveert/degradeert ongeveer 25% van de deelnemende paren per groep, volgens onderstaande tabel:
  Aantal aanwezige paren per groepAantal promotie en degradatie
  maximaal 92
  10 t/m 133
  14 t/m 174
  18 t/m 215
  minimaal 226
 4. Een paar dat een avond niet speelt en dat tijdig laat weten (voor 19:00 uur op de speelavond), behoudt zijn groepsindeling. Een paar dat zich niet of te laat afmeldt, degradeert naar de naastgelegen lagere groep.
 5. Er wordt een top-integrale eindstand opgemaakt op basis van de gescoorde meesterpunten, waarbij voor de groepsindeling de eindstand van de Howell II-competitie na promotie en degradatie wordt gebruikt. Een paar dat afwezig is, scoort 0 meesterpunten.
 6. De eindstand telt mee voor de puntentoewijzing van de clubbekers.
 7. Er vindt na afloop van de competitie geen promotie en degradatie plaats. De eindstand van de Turbobutler heeft geen invloed op de indeling voor de eerste parencompetitie in het nieuwe seizoen; die wordt bepaald op basis van de eindstand van de Howell II 2021-2022.
 8. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de TC.