Notulen bestuursvergadering 4 september 2018

Door de secretaris, Felix Ophorst, ter publicatie toegestuurd: de notulen van de bestuursvergadering op 4 september 2018. Deze zijn te vinden op de websitepagina Vergaderingen bestuur en ALV, of rechtstreeks via deze verwijzing.