Notulen bestuursvergadering 26 september 2013

Op de website pagina Clubinformatie > Vergaderingen bestuur en ALV is het verslag opgenomen van de bestuursvergadering op 26 september 2013.