Notulen bestuursvergadering 13 september 2012

Op de website pagina Club informatie > Vergaderingen bestuur en ALV is het verslag opgenomen van de bestuursvergadering op 13 september 2012.