Notulen bestuursvergadering 11 april 2019

Felix Ophorst heeft de notulen toegestuurd van de bestuursvergadering op 11 april 2019. Deze zijn te vinden op de websitepagina Vergaderingen bestuur en ALV, of rechtstreeks via deze verwijzing.