Nogmaals: aanmelden voor interne viertallen

Mogelijk heb je, gehoor gevend aan de oproep om je aan te melden voor de interne viertallencompetitie, het formulier in het bericht van gisteren ingevuld, maar bij het verzenden een foutmelding gekregen

Accepteer de voorwaarden om door te gaan

Hierbij was niet duidelijk wat je gevraagd werd te accepteren en hoe je dat dan wel moest doen. De aanmelding kon daardoor niet worden verstuurd.

Deze melding werd veroorzaakt door een technische fout in het formulier; die nu is verholpen.