Nieuws

Eindstand Turbobutler-competitie

Er is een eindstand van de Turbobutler-competitie 2021-2022 opgesteld, op basis van het totaal aantal meesterpunten dat per paar/drietal op de vier avonden is behaald. Op de eerste plaats, met een ruime voorsprong op de rest van het veld, zijn geëindigd

Rob van den Bergh & Toine van Hoof

Gefeliciteerd!

Dit was de top-3:

Rob van den Bergh & Toine van Hoof 110
Louk Herber & Jan Meijer 71
Ton Mook & Arie Kamerbeek 66

De volledige eindstand is te vinden op deze websitepagina.

Eerste avond Zomercompetitie

Op de eerste avond van de Zomercompetitie 2022 waren 26 paren aanwezig. Gespeeld werd in twee groepen, met een topintegraal-uitslag.

De hoogste score was 63 IMP, behaald door Remco Brüggemann & Henk Willemsens. De volledige uitslag is zoals gewoonlijk te vinden bij de NBB-uitslagenservice.

Zomercompetitie 2022

Van 5 juli t/m 23 augustus spelen we de Zomercompetitie.

Zoals elke Zomercompetitie zijn niet-leden van harte welkom; dit jaar zonder kosten.

De Zomercompetitie is op basis van Butler-telling. Bij voldoende aanmeldingen zal de TC twee of drie lijnen op sterkte indelen. We vinden het belangrijk dat iedereen (ongeacht speelniveau) met plezier naar de club komt en zo veel mogelijk op zijn of haar niveau tegenstanders treft.

De uitslag per avond zal wel topintegraal worden berekend. Er zijn geen prijzen te behalen.

Er zal een eindstand worden gemaakt per speler, op basis van het gemidddelde aantal IMPs van alle spellen waarop je een score hebt behaald. Je wordt in de eindstand opgenomen als je minstens vier van de acht avonden hebt gespeeld.

Vooraf aanmelden is niet verplicht maar wordt wel zeer op prijs gesteld; uiterlijk op de speeldag om 14.00 uur. Je kunt je per paar aanmelden of je kunt aangeven dat je alleen bent en een partner zoekt van vergelijkbaar niveau. De TC zal proberen een leuke partner voor je te vinden.

Gebruik het formulier hieronder om je aan te melden, opdat de TC-leden die de avond organiseren je bericht op tijd ontvangen. Je kunt je voor één of meer (ook alle) avonden tegelijk aanmelden.

In geval je niet lekker bent of verkoudheidsklachten hebt, rekenen we erop dat je je afmeldt; vòòr 19.00 uur op de speelavond. Gebruik daarvoor hetzelfde formulier.


(dit formulier is ook te vinden via het website-menu: Clubcompetitie > E-mail af- en aanmelden)

  28 juni ALV

  Dinsdag 28 juni is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering; om 19.45 bij het NDC. Er is dan dus geen clubavond. De vergaderstukken vind je op deze websitepagina.

  De weken daarna staat de Zomercompetitie in de planning. Hierover volgt nog nadere informatie.

  Winnaars Topintegraal / Keijserbokaal

  Rekening houdend met de beperkende maatregelen die het afgelopen seizoen golden, is er met aanpassingen zoals bij de clubcompetities een Topintegraal-eindstand opgemaakt.

  De hoogste score bij de Topintegraalwedstrijden 2021-2022 is behaald door

  Léon Bijnsdorp & Hans Bouman

  die daarmee ook de winnaars zijn van de Keijserbokaal 2021-2022. Met hun gemiddelde score van 56.99% eindigden ze net wat hoger dan Rob Pronk (56.93%).

  Hartelijk gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

  Alle verdere informatie is te vinden op deze websitepagina en natuurlijk op de uitslagenpagina’s van de NBB en StepBridge, waarop de eindstand is gebaseerd.

  Vierde avond Turbobutler

  Op de vierde en laatste avond van de Turbobutler lijkt de hoogste score, net als twee weken geleden, behaald te zijn door Rob van den Bergh & Toine van Hoof in de A-groep: deze keer met 70 IMP.

  “Lijkt te zijn”: zie de uitslag bij de NBB-uitslagenservice. Kennelijk is er ergens in het NBB Rekenprogramma op de Star-computer of bij de overdracht naar de NBB Uitslagenservice iets misgegaan. Vooralsnog ga ik ervan uit dat wat in de scores per spel in de kolom “MP” staat, IMPs zijn, evenals wat in de uitslag in de kolom “Totaal” staat. De kolommen met procenten zou ik maar negeren.

  Bericht van de ledenadministratie

  Dita Kelder en Joop Kalsbeek zijn kandidaat-lid geworden van BC Star. Zij gaan samen spelen. Eventuele bezwaren tegen hun lidmaatschap kunnen binnen twee weken aan het bestuur worden gemeld.

  De volgende leden hebben recent opgezegd: Jan Thesing, Leo Stehman en Albert Reijnen.

  Derde avond Turbobutler

  Op de derde avond van de Turbobutler werd de hoogste score behaald in de A-groep; 50 IMP voor Ton Mook & Arie Kamerbeek.

  De volledige uitslag vind je bij de NBB-uitslagenservice.

  Volgende week de laatste zitting Turbobutler, de dinsdag daarop de ALV en daarna de zomercompetitie.

  Star Magazine Online

  Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

   

  Blijven zitten

  Jaap Hazewinkel vertelt hoe zijn partnership na een desastreuze start netjes is blijven zitten.

  Klik op de titel, hierboven, om het artikel te openen. Of klik op het plaatje voor de websitepagina met alle Star Magazine-bijdragen van het jaar 2022.

  Algemene ledenvergadering 28 juni 2022

  Aan de leden van Bridgeclub Star:

  Het bestuur van Star nodigt u uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering 2022 die wordt gehouden op dinsdag 28 juni vanaf 19.45 uur in Den Hommel.

  Op de websitepagina Vergaderingen bestuur en ALV (en hieronder) vindt u de volgende vergaderstukken:

  Het bestuur maakt u voorts graag attent op punt 6 van de agenda, waarover gestemd zal worden.

  Tweede avond Turbobutler

  Op de tweede avond van de Turbobutler is de hoogste score behaald in de A-groep;  Rob van den Bergh & Toine van Hoof behaalden maar liefst 95 IMP!

  De volledige uitslag vind je bij de NBB-uitslagenservice.

  Uit elke groep promoveren / degraderen drie paren.

  Star Magazine Online

  Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

   

  Volgen

  Ton Mook vertelt over hoe belangrijk het woord “volgen” kan zijn op een bridge-avond

  Klik op de titel, hierboven, om het artikel te openen. Of klik op het plaatje voor de websitepagina met alle Star Magazine-bijdragen van het jaar 2022.

  Star Magazine Online

  Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

   

  Spelen in een kleine zaal voor een kleine marge

  De opkomst was gering, de marges klein, op de laatste avond van de Howell competitie.

  Klik op de titel, hierboven, om het artikel te openen. Of klik op het plaatje voor de websitepagina met alle Star Magazine-bijdragen van het jaar 2022.

  Externe viertallen 2022-2023

  Ad Cosijn, secretaris van de NBB Wedstrijd Commissie, heeft een brief gestuurd aan de clubs met rechten op een plaats in de Meesterklasse, Eerste en/of Tweede Divisie viertallen­competitie 2022-2023, om ze te informeren over de planning voor het komende seizoen — hopende dat we weer kunnen bridgen zonder tussentijdse lockdowns. Hieronder de voor Star-leden meest belangrijke passages.

  Om te beginnen tref je bijgaand een overzicht van de teams met rechten aan. Star 2 is voorwaardelijk gedegradeerd uit de Eerste Divisie. De Weko zal hierover uiterlijk in juli een besluit nemen.

  De wedstrijden in de Meesterklasse en Eerste Divisie zullen weer centraal in NDC Den Hommel in Utrecht worden gespeeld. Vanwege de uitbreiding van de Meesterklasse naar twaalf teams zal het wedstrijdschema er anders uitzien als de laatste jaren gebruikelijk was. De betrokken verenigingen zullen daarover zeer binnenkort apart worden geïnformeerd.

  De aanvullende bepalingen voor deze competities verwachten we begin juli gereed te hebben, waarna we de inschrijving zullen openen.

  In de Tweede Divisie zijn er als gevolg van het afgelopen seizoen voorlopig 100 teams met rechten. De regionale competitieleiders zijn inmiddels begonnen met hun planning van data, zodat in de maand juli de voorkeur voor de indeling in een van de groepen kan worden opgegeven. Begin juli sturen we verdere informatie over de minimale en maximale grootte van de diverse groepen en het aantal spellen per wedstrijd. Het aantal speeldagen zal in alle gevallen maximaal zes zijn.

  Voor de clubs en de spelers is het belangrijk te weten dat artikel 19 van het Competitie-reglement voor komend seizoen weer van toepassing is. Dat betekent dat spelers die voor een andere vereniging willen uitkomen dan afgelopen seizoen dat weer tijdig moeten regelen. De procedure is als volgt: degene die voor een andere club wil gaan spelen doet daarvan (per e-mail) mededeling aan de vereniging waar hij vertrekt, met een CC aan competities@bridge.nl. Een opzegging als lid van de vereniging impliceert ook een melding van vertrek. De Weko heeft in het kader van lid 1 van voornoemd artikel besloten in elk geval alle overschrijvingsverzoeken te zullen honoreren die vóór 8 augustus 2022 bij de Weko zijn ingediend.

  We willen benadrukken dat we de competities wederom willen organiseren zonder anderhalve meter afstand en zonder mondkapjesplicht. De Weko zal wat betreft het toegangsbeleid de bepalingen van de rijksoverheid in het algemeen volgen en die van NOC*NSF voor de sport in het bijzonder. Van het eventueel van toepassing zijnde sportprotocol zullen we de actuele versie steeds via de website publiceren.

  Eerste avond Turbobutler

  Op de eerste avond van de Turbobutler-competitie waren 32 paren aanwezig; genoeg om in drie groepen te spelen.  De hoogste score werd behaald in de B-groep: 48 IMP voor Eric Nöcker & Erik Swinkels.

  De volledige uitslag vind je bij de NBB-uitslagenservice.

  Volgende week spelen we de tweede avond van de Turbobutler; uit elke groep promoveren / degraderen drie paren.

  Joke Kool is overleden

  Bericht van Anneke Douma:

  Joke Kool, foto 2007Via haar zus ontvingen wij het droevige bericht dat ons lid Joke Kool op vrijdag 27 mei is overleden. Joke was al tientallen jaren lid van onze club. Ze speelde o.a. met Edwin Stoel en Peter Bosman. Sinds een jaar of tien was Chris Hartog haar bridgepartner.

  Chris: “Het was voor mij een grote schok te horen dat Joke Kool plotseling overleden is. Jarenlang heb ik met haar samengespeeld en altijd met veel plezier totdat corona een spaak in het wiel stak. Joke, altijd uiterst precies in het toepassen van het biedsysteem en ik soms te flexibel, wat mij dan op haar afkeurende blikken kwam te staan. Wij konden het heel goed met elkaar vinden en waren echt van plan weer aan de bridgetafel bij Star plaats te nemen. Ik zal haar missen.”

  In de jaren tachtig was Joke lid van het bestuur. De toenmalige voorzitter Arie Buijs typeert haar als een kritische vragensteller, die zich niet zomaar bij de heersende mening aansloot, maar een duidelijk eigen geluid had.

  Joke is 70 jaar geworden. Wij wensen haar familie en andere dierbaren veel sterkte toe.

  Aan- en afmelden voor de Turbobutler

  Vanaf 31 mei tot en met 21 juni (4 zittingen) spelen we de Turbobutler-competitie. Hieronder vind je informatie over aan- en afmelden voor en tijdens de competitie; in essentie overigens niet anders dan voor de afgelopen ‘live’ competities het geval was.

  Aan- en afmelden voor deelname aan de Turbobutler

  Zonder tegenbericht gaat de TC ervan uit dat de paren en drietallen die de zojuist voltooide Howell II-competitie hebben gespeeld, ook aan de Turbobutler-competitie zullen deelnemen.

  Als dat niet zo is, dus als…

  • je paar/drietal wel de Howell-II heeft gespeeld, maar de Turbobutler niet wil spelen
  • je paar/drietal niet de Howell-II heeft gespeeld, maar wel de Turbobutler wil spelen
  • je paar/drietal de Turbobutler wil spelen in een andere samenstelling dan de Howell-II

  stuur dan uiterlijk maandag 30 mei een bericht aan de TC .

   Aan- en afmelden per avond van de Turbobutler

   Zonder tegenbericht rekent de TC erop dat paren/drietallen die in de Turbobutler meespelen, alle avonden aanwezig zullen zijn. 

   Gebruik dit aan-/afmeldformulier om een bericht aan de TC te sturen, uiterlijk om 19:00 uur op de speelavond, om voor een of meer avonden te melden…

   • dat je paar/drietal afwezig is
   • dat je paar/drietal met een invaller speelt
   • welke spelers van je drietal zullen spelen
   • dat je paar wil meespelen, ook al neem je niet deel aan de competitie (dit kan één keer per competitie; zie onder)

   Verdere informatie

   Wat is een Turbobutler? Zie dit bericht.

   Als een paar niet is aangemeld maar toch wil spelen, kan dat één avond ‘vrijblijvend’. Als het paar meer dan een avond speelt, neemt het alsnog deel aan de competitie.

   Meld je af in geval van (lichte) mogelijk corona-gerelateerde gezondheids­klachten, zoals genoemd op de websitepagina Symptomen coronavirus van de Rijksoverheid.

   Opzet Turbobutler 2022

   Van 31 mei tot en met 21 juni (4 avonden) spelen we, voor het eerst sinds 2019, een Turbobutler-competitie. Hieronder een uitleg.

   Belangrijkste kenmerken
   • Anders dan bij de ‘gewone’ parencompetities wordt niet van de deelnemers verwacht dat ze (bijna) alle avonden aanwezig zijn.
   • Na iedere zitting vindt er promotie en degradatie plaats naar de eersthogere resp. eerstlagere groep.
   Regels
   1. Paren melden zich aan of af voor de gehele competitie (zie dit bericht). De indeling is in twee of drie groepen, afhankelijk van het aantal aanmeldingen dat maandagavond 30 mei binnen is, met een groepsindeling op basis van de eindstand van de Howell II-competitie na promotie/degradatie.
   2. De uitslag per avond is in IMP, er is een uitslag per groep. De toewijzing van paarnummers per avond is willekeurig.
   3. Er is promotie en degradatie per avond. Na elke avond promoveert/degradeert ongeveer 25% van de deelnemende paren per groep, volgens onderstaande tabel:
    Aantal aanwezige paren per groep Aantal promotie en degradatie
    maximaal 9 2
    10 t/m 13 3
    14 t/m 17 4
    18 t/m 21 5
    minimaal 22 6
   4. Een paar dat een avond niet speelt en dat tijdig laat weten (voor 19:00 uur op de speelavond), behoudt zijn groepsindeling. Een paar dat zich niet of te laat afmeldt, degradeert naar de naastgelegen lagere groep.
   5. Er wordt een top-integrale eindstand opgemaakt op basis van de gescoorde meesterpunten, waarbij voor de groepsindeling de eindstand van de Howell II-competitie na promotie en degradatie wordt gebruikt. Een paar dat afwezig is, scoort 0 meesterpunten.
   6. De eindstand telt mee voor de puntentoewijzing van de clubbekers.
   7. Er vindt na afloop van de competitie geen promotie en degradatie plaats. De eindstand van de Turbobutler heeft geen invloed op de indeling voor de eerste parencompetitie in het nieuwe seizoen; die wordt bepaald op basis van de eindstand van de Howell II 2021-2022.
   8. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de TC.