Nieuws van de ledenadministratie

Onno Janssens is kandidaat-lid geworden. Eventuele bezwaren tegen zijn lidmaatschap kunnen binnen 2 weken aan het bestuur worden gemeld.

Margriet Bakker en Leon van Lingen hebben hun lidmaatschap opgezegd.