Nieuws van de ledenadministratie

Kees Vlak is lid geworden van onze club. Hij speelde eerder bij BC Star in de periode 2007 tot ca. 2012. Hij gaat spelen met kandidaat-lid Marloes van Heist. Ook Ronald Lokers en Flip de Munck hebben zich als kandidaat-lid aangemeld. Flip gaat spelen met Cora van Leeuwen. Mochten er bezwaren zijn tegen het lidmaatschap van de kandidaat-leden, dan kunnen die in de komende twee weken aan het bestuur worden gemeld.

Jan van Cleeff, Bob Drake en Marlies Stam hebben opgezegd als lid.