Nieuwe datum voor de Algemene Leden Vergadering

Geachte leden,

Het is niet mogelijk om onze ALV al in juni in den Hommel te houden. De ALV zal binnen een half jaar na het einde van het boekjaar – dus voor eind september 2020 – moeten worden gehouden.

Het bestuur heeft een nieuwe datum vastgesteld: dinsdag 25 augustus 2020. We gaan er vooralsnog vanuit dat we dan wel op den Hommel terecht kunnen. Zo niet, dan zult u worden geïnformeerd over een alternatieve lokatie. Alleen in het uiterste geval zullen we de vergadering digitaal houden.

Jaap Hazewinkel, voorzitter.