Nieuw erelid en lid van verdienste

De Algemene Ledenvergadering heeft op 27 juni op voordracht van het bestuur besloten tot de volgende benoemingen:

Reggie Schouten als erelid, op grond van zijn activiteiten voor de vereniging gedurende vele tientallen jaren als lid van de TC en als arbiter.

Willem-Jan van Rooijen als lid van verdienste, voor zijn langdurige bijdragen aan het welzijn van Star als lid van de TC en daarna als voorzitter in het bestuur.

Beiden van harte gefeliciteerd met deze welverdiende blijk van waardering!