Nà de Clubranking Butler…

We hebben tot nu toe acht avonden op proef gespeeld op basis van de NBB-Clubranking. De TC heeft op een enkele uitzondering na hierover alleen maar positieve reacties ontvangen en stelt daarom voor om de rest van het seizoen 2022-2023 door te gaan met de clubranking.

Voor de speelagenda heeft dit de volgende consequenties:

  • Op 3 en 10 januari spelen we uiteraard nog de laatste twee avonden Clubranking Butler.
  • Van 17 januari t/m 16 mei spelen we 15 avonden Clubranking Paren (scores in matchpunten/procenten) in plaats van de geplande drie Howell-competities.
  • Van 23 mei t/m 20 juni spelen we 5 avonden Clubranking Butler in plaats van de geplande Turbobutler-competitie.
  • Bij de overgangen tussen Butler en Paren-series worden de behaalde rankingpunten meegenomen.
  • De Topintegraalwedstrijden en het Persoonlijk Toernooi vallen hier buiten en blijven zoals eerder gepland.

De TC moet nog onderzoeken hoe we het beste het reglement voor de verschillende clubbekers hiervoor kunnen aanpassen.