Lief en leed

Bericht van het bestuur:

Het bestuur van Star is nu afhankelijk van wat ons ‘toevallig’ ter ore komt t.a.v. heuglijke en minder heuglijke gebeurtenissen die Starleden meemaken en waarvan het duidelijk is dat de andere leden daarvan op de hoogte zouden willen zijn.

Iedereen die kennis neemt van zo’n gebeurtenis wordt verzocht zich tot een bestuurslid te wenden. Het bestuur zorgt dan voor passende (re)actie.