Laatste oproep: voorzitter lustrumcommissie gezocht!

In 2022 bestaat BC Star 80 jaar. Dat 16e lustrum moet uiteraard gevierd worden! Helaas is het, ondanks meerdere pogingen, niet gelukt een voorzitter voor de lustrumcommissie te vinden. Op de ALV is afgesproken bij de start van het nieuwe seizoen een laatste oproep te doen. Bij deze! Wil jij trekker zijn van de lustrumcommissie, die een feestelijk lustrum voor onze club gaat organiseren? Laat het dan per ommegaande aan het bestuur weten!

Mocht het niet lukken iemand te vinden, dan wordt dit najaar een kleinschalige lustrumactiviteit georganiseerd. Het bestuur neemt daarvoor het initiatief.

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden moeten worden ingevuld.

Meteen na het plaatsen van je reactie is deze voor bezoekers van de website te zien, maar je hebt nog wel een half uur de gelegenheid om je reactie te wijzigen of te verwijderen.
Voor kaartsymbolen in je reactie: k~, r~A10x, h~-tje, 3s~!-1 geven , A10x, -tje, 3!-1.