Laatste herinnering: Star training!

Bericht van Henk Willemsens:

In het najaar (op de vrijdagavonden 11 en 25 oktober en 8 november 2019) worden er weer drie speciale trainingsavonden georganiseerd door Star voor de viertallen teams.  Het niveau van deze training is 1e klasse/hoofdklasse, maar alle leden van Star zijn welkom, met name natuurlijk paren die voor Star uitkomen in de externe viertallencompetitie. De training wordt gegeven door bridgedocent en speler van Star 1, Henk Willemsens.

De eerste avond is al aanstaande vrijdag, maar u kunt zich nog aanmelden. Stuur daartoe een bericht aan de TC.

Het is weer een compleet programma, dus zowel aan bieden, afspel en tegenspel zal aandacht besteed worden. Hoe dan ook, het accent zal steeds zijn: je komt voor het blok te staan. Precies zoals in de praktijk vaak het geval is. Hoe ga je je uit een penibele situatie redden?

Vooral bij het bieden en tegenspel (2e en 3e avond) is het van groot belang dat je met je vaste partner komt, omdat het hier vaak om “teamplay” gaat.

Daarnaast is er voldoende ruimte voor vragen over conventies, systeemafspraken etc. De thema’s per avond zien er als volgt uit:

1e avond, 11 oktober 2019
AFSPEL: Speel met je kansen mee!

Dit klinkt nogal cliché, maar in de praktijk zie je vaak dat als bridgespelers een snit mogelijkheid zien, ze er direct voorgaan.  Maar kan je niet beter wachten met die snit, dus eerst een andere kans uitproberen? Of toch juist wél die snit eerst? Kortom: zorg ervoor dat je de grootste kans volgt om je contract te maken!

Een nogal technisch onderwerp, waar je gevoel voor kansberekening danig op de proef wordt gesteld. Het gaat je ongetwijfeld nieuwe inzichten opleveren, waar je in de praktijk veel voordeel van zal hebben!

2e avond, 25 oktober 2019
BIEDEN: Principle of fast arrival

De meeste bridgers hebben er wel van gehoord: moet ik nu direct de manche bieden of moet ik via een tussenstap bieden om nog een andere mogelijkheid (slem) te onderzoeken?  Hoe kan je dat dan veilig doen?  Wat is het verschil tussen de ene route of de andere route naar de manche? Wanneer kan ik veilig hoog bieden om druk te zetten op die tegenpartij?

Dat zijn allemaal vragen die op deze avond de revue passeren. Als je dit beter in je vingers hebt, gaat je dit veel rust en controle in je partnership bezorgen!

3e avond, 8 november 2019
TEGENSPEL: Aanval op de verbinding van de leider

Een bekende manier om de leider in de problemen te brengen, is zijn communicatie naar de dummy zien te verstoren. Het punt is natuurlijk: hoe doe je dat? Hoe kan je de leider in z’n hand plakken? Of juist in de dummy? Hoe kan je ‘m troefkort spelen? Hoe kan je troefpromotie afdwingen? Wanneer moet je troef inspelen om te verhinderen dat de leider een cross ruff gaat spelen?

Dat zijn een greep uit de vragen die deze avond langs zullen komen. Denk niet dat je hier hele geavanceerde  signaleerafspraken voor moet hebben, met wat simpele tips, afspraken met je partner en logisch nadenken kom je een heel eind!