Kroegentocht BC Breukelen

Ingezonden bericht:

Op zaterdag 5 april 2014 organiseert BC Breukelen zijn jaarlijkse Bridge-Kroegentocht. Op onze website vindt u alle gegevens.

Als u mee wilt doen kunt u via dit formulier of via onze website inschrijven. Uw inschrijving is pas definitief indien ook de betaling van het inschrijfgeld ad € 46 door onze penningmeester ontvangen is op rekening NL41 ABNA 0495 5428 49 t.n.v. Bridgeclub Breukelen.