Invoeren uitkomsten voortgezet

Zoals u gisterenavond gemerkt zult hebben, zijn we doorgegaan met het invullen van de uitkomstkaarten in de Bridgemates.

De TC heeft hiertoe besloten op basis van de uitslag van de enquête van vorige maand. Ruim drie kwart van de inzenders reageerde positief: 60% van de inzenders vindt het invoeren van de uitkomsten nuttig en 18% heeft er weliswaar zelf geen behoefte aan, maar zich kan voorstellen dat het voor anderen van belang is. Alle inzenders op één na verklaarden zich bereid mee te werken als we hiermee doorgaan.

De TC wil er overigens op wijzen dat het om de “overlast” van het invoeren van de uitkomst in de Bridgemates te beperken, aan te raden is om er een gewoonte van te maken de uitkomst in de Bridgemate te zetten zodra deze bekend is. Iets dergelijks geldt ook voor de andere in de Bridgemate in te voeren gegevens:

  • Spelnummer invoeren voordat de kaarten uit het bord worden genomen (voorkomt dat op tafels met wisselende spellen per ongeluk een verkeerd spel wordt gespeeld)
  • Contract en leider invoeren direct na de laatste pas (helpt verschil van mening achteraf te voorkomen)
  • Uitkomst invoeren na openen van de uitkomstkaart (meest betrouwbaar en minste vertraging achteraf)
  • Resultaat invoeren na afloop van het spel

In de enquête geeft een derde van de inzenders aan de uitkomst pas achteraf in te vullen.