Interne Viertallen 1

De hoogste score is behaald door het team Van de Broek: 33 winstpunten.

Let wel, dit zijn winstpunten volgens de nieuwe winstpuntenschalen; volgens de “oude” schalen zouden de winnaars 42 winstpunten hebben behaald.

De nieuwe winstpuntenschalen zijn door de NBB in gebruik genomen op 1 september 2013 en door ons maar meteen overgenomen voor de Interne Viertallencompetitie. Verdere informatie over de nieuwe winstpuntenschalen, met verwijzingen naar NBB documentatie, is te vinden in dit bericht.

De volledige uitslag van de eerste viertallenavond is gepubliceerd bij de NBB Uitslagenservice, te bereiken op de Star site via de Uitslagenpagina. Doordat de Star laptop niet op tijd was bijgewerkt voor gebruik van de nieuwe winstpuntenschalen, daar was een nieuwere Windows versie voor nodig, is de uitslag helaas (nog) niet in ons eigen systeem beschikbaar.