Howell II-competitie: informatie en aan-/afmelden

Vanaf 19 april tot en met 24 mei spelen we de tweede ‘live’ Howell-competitie van het seizoen 2021-2022. De competitie telt vijf zittingen; tussendoor wordt op 3 mei vanwege de mei-vakantie de laatste topintegraal van dit seizoen gespeeld.

Hieronder vind je informatie over aan- en afmelden voor en tijdens de competite, en over een paar aanvullingen op en afwijkingen van het competitiereglement; in essentie overigens niet anders dan voor de afgelopen ‘live’ competities het geval was.

Aan- en afmelden voor de competitie

De TC gaat zonder tegenbericht ervan uit dat de paren en drietallen die de zojuist voltooide Butler II-competitie hebben gespeeld, ook aan de Howell II-competitie zullen deelnemen.

Als dat niet zo is, dus als…

 • je paar/drietal de Howell-II niet wil spelen
 • je paar/drietal niet de Butler-II heeft gespeeld, maar wel de Howell-II wil spelen
 • je paar/drietal de Howell II wil spelen in een andere samenstelling dan de Butler-II

stuur dan uiterlijk maandag 18 april een bericht aan de TC .

  Aan- en afmelden per avond van de competitie

  Zonder tegenbericht rekent de TC erop dat paren/drietallen die in de competitie meespelen, alle avonden aanwezig zullen zijn. 

  Gebruik dit aan-/afmeldformulier om een bericht aan de TC te sturen, uiterlijk om 19:00 uur op de speelavond, om voor een of meer avonden te melden…

  • dat je paar/drietal afwezig is
  • dat je paar/drietal met een invaller speelt
  • welke spelers van je drietal zullen spelen
  • dat je paar wil meespelen, ook al neem je niet deel aan de competitie (dit kan één keer per competitie; zie onder)

  Verdere informatie

  De Howell II-competitie wordt gespeeld in drie groepen, ingedeeld op sterkte. Hierbij wordt de eindstand van de Butler II-competitie na promotie en degradatie gevolgd. Zie de Butler II-eindstand bij de NBB-Uitslagenservice.

  Bij tijdig afmelden krijgt het paar/drietal voor de niet-gespeelde avond zijn gemiddelde score, dus zonder de gebruikelijke score-aftrek. Bij te laat en niet afmelden gelden wel de gebruikelijke score­verminderingen; zie het competitie­reglement (artikel 17).

  Om te kunnen promoveren moet een paar/drietal minstens drie van de vijf avonden hebben gespeeld.

  Als een paar niet is aangemeld maar toch wil spelen, kan dat één avond ‘vrijblijvend’. Als het paar meer dan een avond speelt, neemt het alsnog deel aan de competitie.

  Meld je af in geval van (lichte) mogelijk corona-gerelateerde gezondheids­klachten, zoals genoemd op de websitepagina Symptomen coronavirus van de Rijksoverheid.