Hans Kelder Technisch Directeur NBB

Bericht van de NBB website:

Per 1 april a.s. is Hans Kelder door Topbridge BV benoemd tot Technisch Directeur van de Nederlandse Bridge Bond.

Hans zal verantwoordelijk zijn voor de sporttechnische gang van zaken bij alle kernploegen, hij zal tevens coaching taken t.b.v. het vrouwenteam blijven verrichten. Als algemeen directeur van Topbridge BV blijf Just van der Kam eindverantwoordelijk voor alles wat met topbridge te maken heeft.

Hans, van harte gefeliciteerd met deze mooie uitdaging!