Groot Lustrumfeest 26 maart

fiestaDe lustrumcommissie is bezig met de voorbereiding van de viering van het 75-jarig bestaan van Bridgeclub Star in 2017. Vooralsnog kan en wil de commissie hierover nog niet veel informatie geven, maar Conny ten Cate liet vandaag weten:

Zondag 26 maart 2017 is het groot lustrumfeest

Meer informatie hierover en over andere lustrumactiviteiten zal later op deze website worden gepubliceerd (zie de websitepagina 15e Lustrum), maar u kunt nu alvast deze dag vrijhouden.